Back
LỄ KỶ NIỆM 24 NĂM THÀNH LẬP SACOMBANK

Lễ kỷ niệm 24 năm thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank

 

Địa điểm tổ chức: WhitePalace       /      Quy mô chương trình: 1.500 khách


Fatal error: Call to undefined function get_field() in /tserver/www/morevents.vn/wp-content/themes/morevents/single-project.php on line 109