Back
LỄ HỘI MÓN NGON CÁC NƯỚC

Lễ hôi là sự hội tụ của nhiều nền ẩm thực trên thế giới giữa lòng Sài Gòn để phục vụ du khách tham quan.

Địa điểm: Công viên 23/9 [TPHCM]    /    Quy mô: hơn 10.000 lượt du khách tham quan và thưởng thức ảm thực


Fatal error: Call to undefined function get_field() in /tserver/www/morevents.vn/wp-content/themes/morevents/single-project.php on line 109